NSRS-a o novom poslovniku i dopunama Zakona o koncesijama

Razmatranjem izmjena i dopuna Zakona o šumama danas će u Banjoj Luci biti nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Na dnevnom redu ovog drugog nastavka redovne sjednice je više od 10 tačaka, među kojima izmjene i dopune zakona o koncesijama, upravljanju otpadom, te zaštiti životne sredine.

Očekuje se burna rasprava o novom poslovniku Narodne skupštine RS, budući da se opozicija ne slaže s pojedinim predloženim rješenjima.

Predviđena je i rasprava o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, zatim o krivičnom postupku, kao i razmatranje konsolidovanog izvještaja o izvršenju entitetskog budžeta u prošloj godini.

Među nekoliko izvještaja je i o onaj o radu Komisije za koncesije za 2019. godinu, godišnji izvještaji Ombudsmana za djecu za 2019. godinu i Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kao i Specijalni izvještaj Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

Poslanici Narodne skupštine RS su u prvom nastavku ove redovne sjednice prošle sedmice usvojili Deklaraciju o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori, kao i devet zakona.

Pročitajte...