O migrantskom centru na Ljubačama danas Gradski vijećnici Tuzle

Nakon što je Gradsko vijeće Živinica jednoglasno bilo protiv smještaja migranata u kasarnu na Ljubačama, o istom pitanju danas će se očitovati i Gradsko vijeće Tuzle. s tim u vezi za danas je najavljena vanredna sjednica tuzlanskog Gradskog vijeća. „Vlada Federacije BiH, bila je dužna u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, da prije donošenja odluka, koje se direktno tiču građana u obje lokalne zajednice, Tuzli i Živinicama konsultovati lokalne vlasti, a Vlada Federacije BiH je takvu obavezu svjesno izbjegla. Osim toga, migrantske centre treba graditi sa namjerom da se zbrinu migranti, a ne da se ugroze lokalne zajednice. Zato ih treba graditi na mjestima gdje nema lokalnog stanovništva, a takvih mjesta je u BiH, kao i u Federaciji BiH, dovoljno“ jasni su stavovi vlasti Tuzle.

Pročitajte...