O nagomilanim problemima u Rudnicima “Kreka” razgovarano na sastanku u Vladi TK

Jedan od faktora koji itekako usložnjavaju stanje u Rudniku uglja „Kreka“ jeste višegodišnji zastoj u proizvodnji uglja na Krekinom Površinskom kopu Šikulje. Bio je to povod za današnji sastanak u kantonalnoj Vladi, a kojem su prisustvovali predstavnici Tuzlanskog kantona, “Elektroprivrede“ BiH, Rudnika „Kreka“ općinskog i kantonalnog suda, općine Lukavac i federalne inspekcije za rudarstvo.