O povećanju broja turista u TK razgovarano u Tuzli

S ciljem jasnog definisanja mogućih turističkih proizvoda, turističke ponude i adekvatne prezentacije u domaćim i stranim turističkim agencijma, danas su se u Tuzli sastali predstavnici resornog kantonalnog ministasrtva i licenciranih putničkih agencija iz Tuzlanskog kantona. Definisani su zadaci koje će akteri imati u narednom periodu. Zaključeno je da su putniče agencije najbolji promotori turizma i ih treba maksimalno uključiti u njegov razvoj.
Predstavnci turističkih agencija smatraju da cilj može biti postignut samo dobrom saradnjom i zajedničkom prezentacijom turističkih potencijala,posebno na sajmovima.Kažu da za turiste treba biti spremna ponuda koja će ih ponovo vratiti u Tuzlu i Tuzlanski kanton.