Obezbjeđeni udžbenici za slabovidne učenike u TK

Za 23 slabovidna učenika osnovnih i 10 takvih učenika srednjih škola u TK postignut je dogovor o jednakom pristupu udžbenicima za ovakve osobe. U Udruženju osoba oštećenog vida u Tuzli zadovoljni su iako napominju da je to rezultat višemjesečne kampanje Udruženja kojom se žele obuhvatiti i slabovidni učenici koji još nisu kategorisani kao takvi. Na početku realizacije je i projekat omogućavanja korištenja laptopa u nastavi za slabovidne.

Pročitajte...