Obilježavanje bitke za ”Oklopni voz” u Gradačcu

U prijepodnevnim satima u Gradačcu počinje obilježavanje godišnjice „Bitke za oklopni voz“. Ova se operacija dogodila u vrijeme kada je veliki dio teritorija BiH bio okupiran i kada se zemlja nalazila u velikoj neizvjesnosti. „Oklopnim vozom“ agresor je namjeravao osvojiti Gradačac, ali to su spriječili pripadnici Požaričke čete, 6. i 7. bataljona 107. Viteške motorizovane brigade. Gradačački branitelji su pobijedili i tri dana iz voza izvlačili zarobljeno oružje i municiju. Nakon zaustavljanja „Oklopnog voza“ uslijedilo je oslobađanje teritorije. Ovaj je dan, 22. oktobar 1992. godine predstavljao prekretnicu i kao praznik pobjede postao je i Danom općine Gradačac. U sjećanje na ovu bitku, Gradačac će danas posjetiti brojne delegacije, među i njima i delegacija Vlade TK. Bit će održana i svečana sjednica općinskog vijeća Gradačac.