Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije danas u Tuzli

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Timom za sprečavanje korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, organizuje danas okrugli sto kojim će biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv korupcije.  Okrugli sto ima za cilj jačanje koordinacije i saradnje između institucija uključenih u provedbu Programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona, te identificiranje procesa koji mogu otežati provođenje antikorupcionih mjera. Osim članova Tima za sprečavanje korupcije, na okruglom stolu će učestvovati predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona, pravosudnih i policijskih organa, te organizacija civilnog društva.

Pročitajte...