Obilježavanje Svjetskog dana srca

U TK danas će brojnim aktivnostima biti obilježen Svjetski Dan srca, koji se obilježava 29.septembra.  Ovogodisnja kampanja ima za cilj da educira javnost o mogućnostima sprečavanja kardiovaskularnih bolesti prihvatanjem zdravog stila života. U Bosni i Hercegovini, od ukupnog broja umrlih oko 55% je iz grupe kardiovaskularnih bolesti.  Zavod za javno zdravstvo TK će u saradnji sa Udruženjem studenata Medicinskog fakulteta Tuzla “Medicus” obilježiti Svjetski dan srca mjerenjem krvnog pritiska i dijeljenjem edukativnog materijala. I Klinika za Invazivnu kardiologiju UKC Tuzla obilježit će Svjetski dan srca s namjerom da informiše građane o rasprostranjenosti oboljenja srca i krvnih sudova. Obilježavanju ovog dana pridružit će se i tuzlanski Dom zdravlja.