Obilježena 30. godišnjica od formiranja 2. tuzlanske slavne brdske brigade

U bivšoj kasarni Lipnica danas je 30. godišnjica od formiranja 2. tuzlanske slavne brdske brigade. Titulu i epitet “slavne” dobila je 15. aprila 1993. godine zbog svojih ratnih dostignuća i zasluga. U čast ovoj brigadi otkriveno je i spomen obilježje, čiju je izgradnju finansiralo Ministarstvo za boračka pitanja TK.

Na današnji dan, prije 30 godina formirana je 2. tuzlanska slavna brigada, koja je već u julu 1992. godine imala preko 2000 boraca, a do kraja agresije na RBiH kroz ovu brigadu prošlo je više od 3000 boraca, od čega 117 žena. Zbog svog ratnog dobrinosa dobila je počasni naziv “slavna”.

  • Mi smo imali u 2. tuzlanskoj brigadi sasvim drugačiji sistem rada. Mi smo imali preko 30 mladih, aktivnih starješina bivše JNA. Vrlo brzo smo formirali komandne kadrove od aktivnih starješina, koji su bili obučeni i spremni da se bore za ovu državu – kaže Ramiz Vilić, ratni komandant 2. tuzlanske slavne brdske brigade.

Osim odbrane Tuzle od napada iz pravca Majevica, 2. tuzlanska briga je bila angažovana i na drugim ratištima, pogotovo je značajan njen doprinos u odbrani Gradačca. Njeni pripadnici su odlazili i na brčansko, teočansko, olovsko, visočko i vozućko ratište.

  • Toliko mi je drago da smo mi uspjeli u ovom ratu, da smo odbranili ovu našu državu, da smo sa toliko ljubavi i emocija išli u borbu. Nismo razmišljali ni o čemu, samo da spasimo državu i djecu i sve ostale građane BiH, koji su bili za BiH – naglašava Izet Mušić, ratni komandant Bataljona 2. tuzlanske slavne brdske brigade.

U čast 30. godišnjice brigade izgrađeno je i spomen obilježje, čiju je izgradnju finansiralo Ministarstvo za boračka pitanja TK.

  • Inače, 2. tuzlanska brigada je bila jedna od najvećih brigada u ARBiH, kada kažem najveća, mislim najbrojnih i jedna od najorganizovanijih brigada, tako da meni je sreća što sam danas tu – ističe Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja TK.

Delegacije su položile cvijeće i odale počast borcima 2. tuzlanske slavne brdske bridage, koji su za slobodu države BiH dali svoj život.

Pročitajte...