Obilježena 60. godišnjica RGGF-a u Tuzli

Obilježena je 60. godišnjica od formiranja Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli. Dekan ovog fakulteta podsjeća na period kada je nastala ova visokoškolska institucija, te da je presudan momenat za to bila privreda ovoga kraja. Kaže kako veliki broj naučno-istraživačkih radova potvrđuje poziciju ovog fakulteta u regiji, te je najavio veliki projekat o jezeru Modrac, kojega rade u suradji sa kolegama iz Ljubljane. Studenti koji su govorili pred našim kamerama, kažu da ostaju u BiH, te svojom naobrazbom žele unaprijediti ovu oblast.

Pročitajte...