Obilježeni Dan djeteta i 30. godišnjica Konvencije o pravima djeteta

Na obilježavanju Dana djeteta i godišnjice Konvencije o pravima djeteta sa simboličnim nazivom „Pobrkali ste prioritete, na prvo mjesto stavite dijete“ poručeno je da svi treba da donose odluke koje su samo u najboljem interesu djeteta.
Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH. je kazala da će priotitet rada vlasti u BiH biti usmjeren na kreiranje boljih politika za potrebe djece.
Uprkos mnogim nastojanjima i dostignućima, dječija prava u BiH i dalje su često ugrožena zbog čega posljedice po njihovu budućnost i budućnost društava u kojima žive mogu biti vrlo ozbiljne. Na ove činjenice upozorila je Sabina Ćudić zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Prezentirala je šokantne detalje o tretmanu štićenika, a posebno djece, u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Djeca su najosjetljivija skupina kojoj je potrebna zaštita i niko ne smije zaboraviti da su ona temelj izgradnje naprednog društva, kažu u udruženju “Zemlja djece u BiH” koje radi na promociji poboljšanja primjene prava djeteta u BiH. Navode da je u odnosu na zemlje regiona BiH je zbog loše političke klime, podijeljenosti i loše socio-ekonomske situacije na nezavidnoj poziciji kada su u pitanju prava djeteta.

Zemlje jugoistočne Evrope, potpisnice Konvencije, prihvatile su standarde koje ona popisuje kao osnovu zakona i politika koje se tiču djece. I naša zemlja je dobila preporuke Komiteta za prava djeteta koje bi trebala provoditi. Jedna od njih odnosi se na jačanje napora kako bi opšte načelo najboljih interesa djeteta bilo shvaćeno i na adekvatan način ugrađeno i implementirano u sve zakonske odredbe, sudske i administrativne odluke, projekte, programe i usluge koje se tiču djece.

Pročitajte...