Obiman dnevni red na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

SARAJEVO, 19. decembra (FENA) – Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu bit će održana danas i sutra.

U obimnom najavljenom dnevnom redu je više zakona bilo da su u formi nacrta ili konačnog prijedloga.

Po skraćenom postupku su predloženi zakon o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, zakon o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kao i zakon o izmjeni Zakona o doprinosima te izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Predložen je i novi federalni zakon o hemikalijama.

U nacrtu su zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, potom zakon o ugostiteljstvu te zakon o elektronskom potpisu Federacije BiH.

Od ostalih akata, za sjednicu su predloženi Nacrt regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaja za period od deset godina od dana usvajanja, odluka o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana tog zavoda, kao i plan njegovog rada i razvoja.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...