Objavljen Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, autora mr.sc. Kenana Spahića, objavljen je u izdanju Privredne štampe d.o.o. Sarajevo.

Knjiga je prvo i cijelovito djelo te vrste u BiH, imajući u vidu da su dosadašnja domaća teorija i praksa funkcionisale bez ijednog priručnika i komentara iz te oblasti.

Recenzenti su prof.dr. Jasminka Gradaščević Sijerčić, redovna profesoroca na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Predrag Krsmanović, predsjednik Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli.

– Osnovna namjera prilikom stvaranja knjige bila je da se poslenicima prava pruže objašnjenja svih zakonskih odredbi te na taj način omogući lakša primjena novog  (reformisanog) penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine – izjavio je autor.

Kako je u knjizi navedeno, izgradnja stabilnog i efikasnog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja ne tiče se samo osoba koje su danas uživaoci penzijskih prava, već i svih koji će to postati u narednom periodu, kao i onih koji će u tom periodu biti osigurane osobe redovno uplaćujući doprinose u penzijski fond na principima međugeneracijske solidarnosti.

Podijeljen u četiri dijela, Komentar sadrži objašnjenja svih zakonskih odredbi novog penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stručno objašnjenje i komentar uz svaki pojedini član daju argumentovana viđenja o operacionalizaciji Zakona te jasne upute u pogledu praktične primjene svih instituta, njihove međusobne povezanosti, kao i suštinske različitosti.

U prvom dijelu date su osnovne napomene i predstavljen opšti kontekst reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH te izneseni vrlo ozbiljni i argumentovani razlozi za donošenje novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18). Drugi dio, osim na razloge za donošenje Zakona, ukazuje na njegove najbitnije novine i osnovna načela. U trećem dijelu opisani su procedura usvajanja Zakona te najvažniji segmenti i rezultati javne rasprave vođene prije njegovog usvajanja.  Četvrti dio donosi pregled svih članova Zakona, uz stručan i opširan komentar za svaki član te ukazuje na relevantnu sudsku praksu bitnu za bolje razumijevanje i pravilnu primjenu pojedinih zakonskih članova.

Mogućnosti primjene ove knjige su brojne, prije svih, koristan je priručnik svima koji su na neki način povezani s ovom materijom ili koji primjenjuju Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, uključujući same osiguranike osim pravnih, socioloških, ekonomskih i politoloških stručnjaka, saopćeno je iz Privredne štampe.

Pročitajte...