Objavljen Registar cijena nekretnina u Federaciji BiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je na svečanosti u Sarajevu pustio u rad portal “Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina u FBiH“. Projekat je realiziran u uskoj saradnji sa Federalnom poreznom upravom i sa općinama. Od ukupnog broja općian 63 su trenutno uključene u projekt, a očekuje da će se u skoroj budućnosti priključiti svih 79 općina. Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH, jeste povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja privrednog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Evropskoj uniji. PRezentacija je rezultat saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u FBiH u realizaciji aktivnosti projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“. Puštanjem u rad ovog portala, kako je istaknuto, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine biće javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada. Projekt je finansiran donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske i provodi se kao twining saradnja između direktnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava, Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a.

Pročitajte...