Objavljen spisak udžbenika za osnovce za narednu školsku godinu

U novoj školskoj godini neće biti dileme koje predmetne udžbenike će koristiti učenici osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona. Kao i prošle godine kantonalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku je i ove godine donijelo Odluku o korištenju udžbenika za osnovne škole. Ostaje na snazi odredba da svaki pojedinačni predmet ima samo po jedan odgovarajući udžbenik.

novinar Azra Mešić

Izdavači su različiti, ali nema dilema oko toga koje će udžbenike koristiti učenici za pojedinačne nastavne predmete. To je riješeno ovogodišnjom Odlukom Ministarstva za nauku i obrazovanje.

  • Spisak odobrenih udžbenika nalazi se na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Naravno, ti udžbenici su već odobreni i nalaze se na spisku federalnog Ministarstva obrazovanja. Tako da roditelji već sad mogu uvidom na web stranici vidjeti koji su to udžbenici koji će se koristiti u školskoj 2021/2022. školske godine, kazao je za RTVTK Asim Bojić, stručni saradnik u Ministarstvu za obrazovanje i nauku TK.

Udžbenici su birani na temelju preporuka najčešće korištenih u prethodnim godinama. To su birali nastavnici još od 2019. godine do danas kažu u Ministarstvu.

  • Dakle onaj koji je najviše korišten u školama Tuzlanskog kantona je odabran za udžbenik koji će se koristiti na predmetu u razredu jednom, kaže Eldina Topuzović, sekretar Ministarstva za obrazovanje i nauku TK.

I u narednoj školskoj godini Ministarstvo će obezbijediti besplatne udžbenike za učenike nižih razreda osnovnih škola.

  • Tako da smo se odlučili ove godine da nabavimo udžbenike za učenike od 1. do 4. razreda. Bit će to 4 udžbenika za bosanski jezik, matematiku, moju okolinu i muzičku kulturu. Moram napomenuti da su u ovu nabavku uključeni i učenici škola čiji osnivač nije Skupština TK, a to je Osnovna škola KŠC ‘Sveti Franjo’, pojašnjava Topuzović.

Iz resornog federalnog Ministartva za obrazovanje osigurani su udžbenici za šesti razred. Oni učenici koji su prema evidenciji centara za socijalni rad u TK u stanju socijalne potrebe dobit će sve udžbenike potrebne za šesti razred.