Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića na sastanku lidera u UN-u (VIDEO)

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se na sastanaku lidera na marginama 75. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pod nazivom “Finansiranje razvoja u doba i poslije pandemije Covid-19”, u organizaciji premijera Kanade Justina Trudeaua, generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa i premijera Jamajke Andrewa Holnessa.

Govor prenosimo u cijelosti:

“Čini mi naročitu čast što se u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine obraćam u okviru izuzetno važne diskusije na temu globalnog razvoja u vremenu krize.

Za moju zemlju su većina ovih pitanja vrlo aktuelna pa dozvolite da se kratko osvrnem na svaku od njih po temama:

– Vanjskofinansiranje i doznake – BiH je jedan od zemalja sa najvećim prilivom doznaka (oko 9% BDP-a) u svijetu i na osnovu njih funkcioniraju mnogi segmenti ekonomije i znatan broj stanovnika podupire svoj životni standard. Poremećaji u njihovom prilivu može imati znatan uticaj na domaću ekonomiju. Strane direktne investicije su također važan izvor vanjskog finansiranja, ali i dobijanja novih tehnologija i pristupa stranom tržištu, zato je neophodno inicirati da se nastave i da se eliminiraju zapreke i zatvaranje tokova iz razvijenog svijeta

– Teret dugovanja ne predstavlja za Bosnu i Hercegovinu akutan problem i naše servisiranje je uredno i stabilno. Ali krizna vremena u kojima živimo, traže da se učine napori na olakšavanju položaja dužnika, da se privremeno rasterete da bi se fiskalni prihodi mogli iskoristiti za saniranje šteta i spašavanje ekonomije

– Uključivanje privatnog sektora je od ključne važnosti, a zemlje u razvoju nisu često privlačne za velike privatne investiture. Naš bankarski sistem je dominantno u stranom vlasništvu, i na osnovu toga je proteklih godina imao neophodnu stabilnost. Pojačani angažman privatnog sektora može snažno potaknuti razvoj, i te mjere moraju biti tako dizajnirane da privatni kreditori prepoznaju mogućnosti. Odlivi kapitala iz zemalja u razvoju od preko 100 milijardi dolara na početku krize jasno pokazuje da nemamo adekvatan sistem i da su zemlje u razvoju prve žrtve finansijskih poremećaja, što ima ozbiljne posljedice za njihov razvoj

– Održivost oporavka – Bosna i Hercegovina je jasno podržala sve globalne inicijative i nastavit će se zalagati za očuvanje okoliša, smanjivanja zagađivanja prema međunarodnim konvencijama, ali u ovim naporima očekujemo pomoć razvojnih agencija, zemalja donatora i drugih.

– Globalna likvidnost i finansijska stabilnost – hitna finansijska pomoć koju je naša zemlja dobila – ili je na putu da dobije – imala je vrlo pozitivan efekat za našu likvidnost i ublažila je posljedice krize. Ona pokazuje koliko je važno da se obilato intervenira u ovakvim vremenima, i pozdravljamo dalje napore da se proširi pomoć i alocira prema zemljama sa potrebama, jer to sprečava urušavanje postojeće međunarodne monetarne arhitekture i omogućava ekonomsku saradnju zemalja.

– Nelegalni finansijski tokovi se moraju strogo nadzirati i otkrivati, jer oni podrivaju ekonomske sisteme i ugrožavaju sigurnost. Izražavamo punu potporu i bit ćemo oslonac u međunarodnoj koordinaciji na otkrivanju nelegalnih finansijskih tokova.

Na samome kraju, želim još jednom naglasiti punu podršku inicijativi projektu Finansiranja razvoja u doba i poslije COVID-a 19, uz poziv na solidarnost između razvijenih i zemalja u razvoju, jer od odluka koje bude donijela naša generacija ovisit će životi generacija koje dolaze”.

Pročitajte...