Odluka o prekategorizaciji lokalnih u regionalne ceste na području TK

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o prekategorizaciji lokalnih u regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona.

To su lokalne ceste Brnjik – Vražići – Humka – Zovik (granica entiteta) u ukupnoj dužini od 5,4 kilometara koja se kategoriše u regionalnu cestu sa oznakom R-459b, Kalesija – Međeđa – Sapna u ukupnoj dužini od 13,9 kilometara koja postaje regionalna cesta sa oznakom R-456a, lokalna cesta Priboj-Teočak (granica entiteta) u ukupnoj dužini od 9 kilometara koja se kategoriše u regionalnu cestu sa oznakom R-456b, Klokotnica – Lukavica – Kapetani u dužini od 9,27 kilometara koja se kategoriše u regionalnu cestu R-465b i lokalna vesta R-469 – JP Medunarodni aerodrom Tuzla u ukupnoj dužini od 0,8 kilometara koja se kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-469a.

Pročitajte...