Održan sastanak Kantonalnog odbora za razvoj TK

Kantonalni odbor za razvoj kao savjetodavno tijelo u procesu provedbe Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. održalo je sastanak sa posebnim osvrtom na Uredbu o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u FBiH s obzirom na moguće izazove koji će se pojaviti pred kantonima u narednom periodu. Između ostalog, predstavljen je i Nacrt Operativnog /akcionog plana 2019 – 2021.

Pročitajte...