Održan sastanak o saradnji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Pečuhu

Razmjena znanja, mišljenja i iskustva, te međusobna saradnja u realizaciji nastavnih planova i programa prilagođenih zahtjevima modernog doba temelj su Protokola o saradnju Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Pečuhu. O produbljivanju te saradnje, te inoviranju samog protokla bilo je riječi prilikom susreta ekonomske savjetnice Ambasade Mađarske Dominike Horvat i rukovodstva Univerziteta u Tuzli na čelu sa rektorivom prof.dr.Zumretom Kušljugić.

Pogledajte VIDEO, govori:

prof.dr.Zumreta Kušljugić, rektorica Univerziteta u Tuzli

 

Pročitajte...