Sastanak u Tuzli o BFC certifikatima za gradove i općine u FBiH

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se već pet godina provodi u Federaciji BiH. Radi se o ocjeni kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude investitorima, u svim aspektima lokalnog ekonomskog razvoja. U TK za sada  je jedino općina Gradačac dobila ovaj certifikat. Ovaj proces bio je tema nedavnog sastanka Savjeta BFC Mreže Federacije održanom u Tuzli.