Održana 8. međunarodni naučni skup na temu Evropske i evroazijske integracije-prednosti i nedostatci

Na Evropskom  univerzitetu Brčko distrikt održan je 8. međunarodni naučni skup o temi  Evropske i evroazijske integracije-prednosti i nedostatci. Konferenciji su prisustvovali eminentni naučnici Evrope i svijeta, a dodjeljena su i priznanja za doprinos razvoju nauke.

“Svake godine smo se bavili nekom temom koja je bila interesantna u tom periodu. Konferenciju organizovali  Evropski Univerzitet Brčko distrikta i Univerzitet Kallos u Tuzli. Učesnici su 22 države Evrope i svijeta. Imamo 132 pisana rada. 222 naučnika odnosno autora su pisali radove. Nažalost samo su 4 zemlje prisutne i to Njemačka, Austrija, Srbija i BiH. Ostali iz objektivnih razloga zbog pandemije nisu mogli doći ili nisu pušteni u BiH.” -prof.dr. Nedeljko Stanković

Jedan od učesnika konferencije, akademik  prof.dr. Mirko Pejanović govorio je o pretpostavkama za ubrzanje integracija BiH u Evropsku uniju.

“Trebalo bi da u BiH oživi ideja velike široke koalicije za Europsku uniju, pravnu, demokratsku BiH.Da se ona oblikuje u Parlamentu BiH i da u toj koaliciji učestvuju i građanske i etničke stranke tako da BiH bi mogla ubrzati svoju integraciju u EU.” -prof. dr. Mirko Pejanović

Na pitanje gdje se trenutno Bosna i Hercegovina nalazi u procesu integracije i koliko je Austrija uz Bosnu i Hercegovinu, odgovore je dao akademik sa uglednog univerziteta u Salzburgu.

 

”Mi trebamo produžiti gdje smo završili  kad se raspala monarhija i onda će Bosna na tom putu ići. Po mom mišljenju Austrija je najbolji partner zato što Bosanci znaju mentalitet Austrijanaca i Austrijanci znaju mentalitet Bosanaca a i osim toga oduvijek su živjeli ljudi  iz Srbije, Hrvatske, BiH u Beču . Sada je jedna dobra mogućnost o toj integraciji ne samo pričati nego je dalje razviti.” -Wolfgang Rohrbach akademik iz Salzburga

Učešće na međunarodnoj konferenciji koju su organizirali Evropski univerzitet Brkčo distrikta i Univerzitet Kallos Tuzla, u pisanju naučnih radova na ovu temu uzeli su autori iz preko 20 zemalja svijeta: SAD, NJemačka, Austrija, Rusija,Bjelorusija, Ukrajina, Slovačka, Poljska, Grčka, Portugal, Italija, Zambija, Indija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Dubai, Katar, Bosna i Hercegovina.

Pročitajte...