Održana je sjednica OV Srebrenik

Nekoliko tačaka dnevnog reda odnosilo se na budžet za tekuću i narednu godinu. Većinom glasova pomenute tačke vijećnici su podržali, kao i tačku vezanu za Nacrt Programa unaprjeđenja gradskog građevinskog zemljišta u 2018.godinu.
Tačke dnevnog reda o kojima u se danas izjašnjavali vijećnici OV Srebrenik od vitalnoig su interesa za razvoj općine, kazao je predsjedavajući Ibrahim Zukić.Nacrtom budžeta za 2018.godinu planirana budžetska sredstva iznose 14 miliona KM. Plan je da budžet bude razvojni,odsnosno da se podrže boračke kategorije,penzioneri,povećaju stipendije za studente i učenike,navodi predsjedavajući Zukić.Vijećnici OV Srebrenik podržali su Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Srebrenik za period 1.1.-30.9.2017. godine.

Pročitajte...