Održana manifestacija pod nazivom “Ja volim drugačije”

Studenti Prve godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fajulteta UNTZ i Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju „Soci“ realizovali su posljednju aktivnost u okviru manifestacije „Ja volim drugačije“. Nagrađeni su najbolji dječiji radovi na temu inkluzije, prihvatanja i ravnopravnosti. Pored likovnih nagrađen je i jedan literarni rad.

Pročitajte...