Održana sjednica GV Živinice

Vijećnici Gradskog vijeća Živinice na danšnjoj sjednici su, između ostalog , usvojili prijedlog Odluke o izvršenju budžeta za 2020. godinu. Zabilježeni rast budžeta od blizu 40% dobar je pokazatelj da bi se do kraja godine mogli realizovati zacrtani ciljevi. To je ujedno bila olakšica za donošenje nacrta Budžeta za 2021. godinu koje su vijećnici danas podržali.Izmjene i dopune rebalansa budžeta Grada Živiinice predložene su, prije svega, radi donošenje odluke o registrovanju kamata vezanih za završetak projekta regionalne eko deponije “Eko-Sep”, kazao je predsjedavajuć GV, Nail Jusić. Vijećnici su ovu tačku dnevnog reda podržali, kao i prijedlog odluke o izvršenju budžeta za 2021. godinu.
“Budžet Grada Živinice je planiran u iznosu od 27 miliona. Ono što je bitno napomenuti je da je zabilježen njegov rast za oko 40 % tako da je budžet u realizaciji 27 miliona. Mi smo relaksirano ušli u pravljenje budžeta za 20121. godinu”, kazao je Nail Jusić, predsjedavajući GV Živinice.
Pozitivna vijest je da se u Živinicama kontinuirano otvaraju nova radna mjesta. To doprinosi punjenju budžetu grada i stvaranju boljih uslova za život u ovom gradu, rečeno je na sjednici. S ciljem poboljšanja kvalitete komunalnih usluga prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu, a radi utvrđivanja kaznenih odredbi, naći će se na dnevnom redu naredne sjednice vijeća.Donesena je odluka o davanju na upravljanje i korištenje kompletnog vodovoda u MZ Gorne i Donje Dubrave.
Vijećnici su raspravljali i o bezbjednosnoj situaciji na području Živinica. S obzirom da je zabilježen porast broja migranata i provala u privatne stambene objekte usvojena je Informacija o bezbjednosnoj situaciji s akcentom na tješnju saradnju Gradskog vijeća i policijske stanice Živinice.
“S ciljem da napravimo kontrolu njihovih dolazaka. Policija mora biti više prisutna na terenu. Na ovaj način ćemo staviti tačku na ovaj segment.
Vijećnici su, između ostalog podržali Pprogram razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih drugih nesreća na području Živinica za period 2020.-2025. godina i Informaciju o rezultatima poslovanja privrednih društava na području Grada Živinice.

Pročitajte...