Održana sjednica Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK

Sjednicu je danas održala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Usvojeni su prijedlog Zakona o osnivanju Osnovne muzičke škole u Gračanici i prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Članovi Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlasnkog kantona danas su jednoglasno usvojili prijedlog Zakona o osnivanju Osnovne Muzičke škole u Gračanici. Ova školaska ustanova sa radom bi trebala početi 1. septembra 2020. godine.
“Smatramo da je to jedan iskorak u odnosu na postojeće stanje, a u isto vrijeme zahvalnost Skupštine i Vlade TK, kao i Ministarstva obrazovanja i nauke prema gradu Gračanica za sve ono što su u prethodnom periodu učinila za BiH i TK.
Usvojen je i prijedlog Zakona o o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. U postojećim zakonskim rješenjima uočene su nepravilnosti u vezi sa provođenjem konkursne procedure i imenovanje direktora srednjih škola, pojašnjava predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK, Midhat Čaušević.
“Dešavalo se da imate čovjeka koji je radio na poslovima nastavnika ili pedagoga u osnovnoj školi, sa dugogodišnjim iskustvom, koji na konkurs za direktora srednje škole nije mogao aplicirati zato što je Zakonom o srednjem obrazovanju isključivo rečeno da direktor srednje škole može biti osoba koja ima 5 godina radnog iskustva u srednjoj školi”, navodi Čauševi.
Materijali ostalih tačka dnevnog reda koje su se odnosile na zahtjeve, predstavke i navode, proslijeđene su nadležnim institucijama, odnsno inspekcijama, Pedagoškom zavodu i Ministartvu obrazovanja i nauke TK na dalje postupanje.

Pročitajte...