Održana sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša

Komisija za poljorpivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine TK prihvatila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Prihvaćen je i prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period 2016.-2036.godina sa Odlukom o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja. Komisija je podržala izvještaje o radu u prošloj godini Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča, odnosno, Javnog preduzeća „Šume“ TK. Pihvaćen je Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini.

Pročitajte...