Rad direktora Uprave policije Tuzlanskog kantona Vlada TK ocijenila nezadovoljavajićim

Rad direktora Uprave policije TK, za period 1.decembar 2018.-31.novembar 2019.godine, Vlada je ocijenila nezadovoljavajućim. Prema riječima Ministra unutrašnjih poslova, postupak smjene može pokrenuti ministar ili nezavisni odbor. Osim toga, na sjednici je prihvaćena Analiza realizacije Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godina i revidirani Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2020.-2023. godina.