Održana sjednica Vlade TK

Vlada TK utvrdila je uslove, kriterije pod kojima borci, odnosno, djreca branitelja mogu ostvariti pravo na subvenciju troškova upisa naredne akademske godine dodiplomskotg studija Univerziteta u Tuzli. Uz ovo utvrđeni su i uslovi pod kojim branitelji mogu ostvariti subvenciju na troškove priključka na elektrodistributivnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Vlada je razmatrala i INformaciju o provedbi koncesionih ugovora na području kantona.