Održana sjednica Vlade TK

U narednim danima trebalo bi da budu potpisani ugovori o međusobnoj saradnji Vlade TK, Centra za razvoj i podršku i partnera iz Brodsko-posavske županije u Hrvatskoj o zajedničkom nastupu prema Evropskoj komisiji u okviru projekta prekogranične saradnje, o finansiranju radova na školskim objektima u cilju postizanja većeg stepena energetske efikasnosti. Na sjednici Vlade, uz ostalo, je donesena odluka prem kojoj će Službi za zapošljavanje biti doznačeno 45 hiljada maraka za realizaciju osmog programa zapošljavanja Roma. Vlada je prihvatila Finansijski plan Službe za zapošljavanje TK za 2019.godinu.

Pročitajte...