Održana sjednica Vlade TK

Vlada TK je donijela Odluko kojom je data saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje kojim je omoguženo angažovanje defektologa različitog profila u osnovnim školama kako bi se pružila podrža djeci sa teškoćama u razvoju.  Data je saglasnost i na odluku koja se odnosi na subevncioniranje smještaja studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u studentskim centrima u Sarajevu, Mostaru i Zenici. Donesena je i Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za podršku mladima.

Pročitajte...