Održane sjednice Zakonodavno-pravne i Komisije za ravnopravnost spolova

Sjednice su danas održale dvihje skupštinske komisije. To su Zakanodavno-prava i Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine TK. Zakonodavno-pravna komisija je razmatrala četiri prijedloga kantonalnih zakona, a Komisija za jednakopravnost spolova Prednacrt federalnog zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica.
Zakonodavno-pravna komisija sa Ustavima Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i zakonima uskladila je četiri prijedloga zakona koje će razmatrati Skupština Tuzlanskog kantona. Prvi takav zakon je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Što se tiče ovog zakona, početak njegove primjene prolongiran je na oktobar 2019. godine. Podržan je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Zakonodavno-pravna komisija je podržala i prijedloge Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava, te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija. Oba zakona Skupština Tuzlanskog kantona će razmatrati po skraćenoj proceduri.
Komisija za jednakopravnost spolova razmotrila je i mišljenje dala na Prednacrt federalnog zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica, a radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona. Iako nema elemenata koji se kose sa Zakonom o jednakopravnosti spolova, Komisija podržava Vladino mišljenje, a ono je, da Prednacrt u nekoliko članova nije usklađen sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, da prednost daje demobiliziranom borcu u odnosu na RVI , da bi značajno dodatno opteretio Budžet kantona iako je federalni propis. Komisija je podržala zahtjev HO ”Horizonti” kojim se traži dosljednost u primjeni Zakona o jednakopravnosti spolova, a koji podrazumijeva minimalno 40% zastupljenosti žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.