Okončana ranije započeta sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je podržao principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je predložila poslanica Maja Gasal-Vražalica.

Namjera izmjena Zakona je da se naknada za dolazak i odlazak s posla odredi prema obračunu baziranom na cjenovniku javnog gradskog i međugradskog prijevoznika po najpovoljnijim uvjetima.

Gasal-Vražalica je ranije, tokom diskusije o predloženom zakonu, kazala da u sadašnjem Zakonu postoji diskriminacija za obračun tih troškova što je konstatirala i Institucija ombudsmana.

Predstavnički dom je odbio Prijedlog zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH.

Poslanici su danas usvojili nekoliko zaključaka u vezi sa Izvještajem Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Nije usvojen Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2017. godinu, kao ni Plan poslovaja Agencije za 2018. godinu.

Zbog nepostojanja entitetske većine iz RS-a, na usaglašavanje Kolegiju doma bit će upućeni: Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 1. 1 – 31. 12. 2017; Drugi izvještaj monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019, za period maj 2015 – decembar 2017. godine.

Na usaglašavanje Kolegiju će biti upućeni i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2017. godini.

Predstavnički dom je danas usvojio Platformu za mir, čiji je podnosilac Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH.

Usvojeno je i nekoliko zaključaka u vezi s Informacijom o provođenju Plana hitnih mjera i realiziranju aktivnosti vezanih za migrantsku krizu.

Poslanici su usvojili i nekoliko zaključaka u vezi sa Informacijom o aktuelnoj poziciji, ocjeni spremnosti i sposobnosti Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH) da organizira i provede fer izbore u oktobru 2018. godine, kao i vezano za raspravu o radu, aktivnostima i postupcima CIK-a BiH u svjetlu predstojećih Općih izbora i potrebe da budu organizirani u fer i poštenoj atmosferi.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj o razlozima neprimanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta BiH u punopravno članstvo Evropske organizacije za osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), s konkretnim prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih slabosti.

Usvojene su preporuke za reformu energetskog sektora, predlagači tačke: poslanici Momčilo Novaković, Hanka Vajzović, Saša Magazinović, Predrag Kožul, Mirsad Isaković, Lazar Prodanović i Jasmin Emrić.

Pročitajte...