Oluja srušila više od 4 000 stabala na području TK

Olujno nevrijeme protekla tri dana na području Tuzlanskog kantona nosilo je krovove kruća, rušilo dalekovode i čupalo stabla. Iz Javnog preduzeća „Šume TK“ kažu da su najveće štete na lokalitetu „Poljice, u opštini Lukavac i „Zlača“, u opštini Banovići. Kažu da je ovdje uništeno oko 4 000 stabala, a možda i više u dubljim dijelovima šuma. Putem od Mačkovca do Zlače, u opštini Banovići i na području zaštićenog pejzaža „Konjuh“ može se vidjeti mnoštvo srušenih stabala. Oluja je harala ovom kotlinom. Šumari kažu da je ovo nezapamćena šteta. „Procjenjujemo da se radi oko 4 000 m3 štete na drvnoj masi. Međutim, veća je indirektna šteta koja se ogleda u smanjenju opštekorisnih funkcija šuma koje će te šume pružati svima nama u budućnosti. Šume su prečistači zraka, filteri za vodu, faktori stabilnosti ekološke i biološke ravnoteže. Sve te funkcije šume će biti znatno umanjene“, rekao je Edin Šahbazović, direktor šumskog gazdinstva „Sprečko“ Živinice, JP „Šume TK“. Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ je imao rekreativno-turističku funkciju, ali sada je izgled izmijenjen. Uglavnom je oštećeno četinarsko drveće. Šteta u dubljim dijelovima šuma biće poznata kada šumari završe obilazak. Prioritet je omogućiti prohodnost puteva i prilaze objektima značajnim za elektro i vodosnabdijevanje. „Mi iz JP „Šume TK“ smo poduzeli sve aktivnosti na sanaciji prije svega putne infrastrukture kako bi obezbijedili prohodnost puteva do privatnih objekata i do objekata značajnih za vodosnabdjevanje općine Banovići itd. Ubuduće nam predstoji borba sa sanacijom šteta koje moramo završiti najdalje do marta kada se očekuje najezda potkornjaka sa pojavom toplijih dana“, rekao je Edin Šahbazović, direktor šumskog gazdinstva „Sprečko“ Živinice, JP „Šume TK“.Šume su razrijeđene i šumari kažu da će sljedeći naleti vjetra lako stvoriti dodatne štete. U okviru redovnih aktivnosti „Šume TK“ su u 2017. oj godini zasadili oko 300 000 sadnica na 90 hektara. Saopšteno je da će nakon sanacije šteta, po potrebi biti izvršeno i dodatno pošumljavanje.

Pročitajte...