Ombudsmani uputili preporuku da se izdvoje dodatna sredstva za nabavu lijekova

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine, temeljem članka objavljenog u jednom dnevnom listu pod nazivom ‘Otpisani ljudski životi’, odlučili su pokrenuti predmet po službenoj dužnosti (ex officio) u svezi prava na zdravstvenu zaštitu i mogućnosti liječenja pacijenata sa metastatskim melanomom.

Nakon provedenog postupka, Ombudsmani su uputili preporuku Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom ministarstvu financija da razmotre mogućnosti izdvajanja sredstva iz Proračunske rezerve Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu, kao financijsku pomoć Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, u nabavi lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, posebice citostatika i tuberkulostatika.

Također, preporukom je zatraženo da Federalno ministarstvo financija za sljedeću proračunsku godinu razmotri mogućnost izdvajanja dodatnih financijskih sredstava u svrhu poboljšanja uvjeta liječenja osoba s metastatskim melanomom – saopćeno je iz Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.

U saopćenju se navodi da je preporukom traženo i da Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH poduzmu aktivnosti da se svi potrebni lijekovi uvrste na redovne liste lijekova Fonda solidarnosti u cilju obezbjeđivanja suvremenog liječenja, kao i da  u svezi lijekova bez odobrenja za stavljanje u promet koji se uvoze putem interventnog uvoza (kao što su Ipilimumab i Nivolumab), poduzmu aktivnosti sukladno Pravilniku o blažim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, kao i korištenju lijekova sa liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, kako bi bili uvršteni na  listu lijekova.

Ombudsmani podsjećaju da je u objavljenom članku navedeno da lijekovi protiv raka kože opet najvjerovatnije neće biti na “A” listi Fonda solidarnosti. Iako je poznato da ti lijekovi pomažu oboljelima, pacijenti su prinuđeni da se liječe zastarjelim terapijama, kao i da je za uvođenje suvremenih lijekova potrebno osigurati pet miliona KM.

Navedeno je i  da nisu poduzete adekvatne radnje (nisu pribavljena mišljenja nadležne onkološke struke) o procjeni broja pacijenata u odnosu na protokole liječenja, te da su ovi lijekovi dostupni pacijentima u dvadeset zemalja okruženja i u Republici Srpskoj, dok nisu u Federaciji BiH.

Također naveden je i  podatak iz kojeg je evidentno da su prihodi ZZO FBiH u 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu veći za 10 miliona KM, te da su u 2017. godini ostvarene uštede na lijekovima za tri miliona KM. Međutim, i dalje se lijekovi za metastatski melanoma ne nalaze na listi besplatnih lijekova – navodi se u saopćenju.

Pročitajte...