Ombudsmeni podržavaju inicijativu za izmjene zakona o pristupu informacijama

Ombudsmeni podržavaju inicijativu organizacija civilnog društva za izmjene zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini te pozivaju Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pristupe izradi novih zakonskih propisa, uz uvažavanje stavova relevantnih institucija i organizacija.

– Otvorena vlast, rukovođena principom transparentnosti i odgovornosti, ogledalo je svakog demokratskog društva – istaknuto je u saopćenju.

Naglašavaju da je pravo na pristup informacijama temelj vladavine prava i predstavlja pravo svakog pojedinca da zna informacije od javnog interesa.

Iako su važeći zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini temeljeni na međunarodnim dokumentima, ombudsmeni smatraju da su prevaziđeni i ne odgovaraju potrebama savremenog društva i digitalnog doba u kojem se trenutno živi.

Podsjećaju da su ombudsmeni u decembru 2019. godine izdali “Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini”, koji je dostavljen svim javnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, koji su bili obuhvaćeni istraživanjem.

Jedna od preporuka Ombudsmena odnosila se i na potrebu usvajanja novih zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, a imajući u vidu nalaze Stručnog izvještaja “Unapređenje prava pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini” od 19. februara 2018. godine Taiex – IPA, ENI -Taiex stručne misije.

Stoga postoji potreba za poduzimanjem proceduralnih radnji u cilju donošenja novih zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će u cijelosti biti usklađeni sa međunarodnim standardima, saopćeno je iz Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Fena

Pročitajte...