Ombudsmeni upozoravaju da se u BiH i dalje krše dječija prava

Povodom obilježavanja međunarodne Dječije sedmice Ombudsmen za ljudska prava BiH iznio je stajalište da iako djeca predstavljaju osnov razvoja svakog društva, u Bosni i Hercegovini se i dalje krše njihova prava.

Iz ove institucije obrazlažu da Ombudsmeni svake godine registriraju više od 150 žalbi koje se direktno odnose na kršenje prava djece, prvenstveno kada su u pitanju konfliktni razvodi, obrazovanje i zdravstvena zaštita djece.

S obzirom na ranjivost djece, Ombudsmeni BiH smatraju da je neophodno da država poduzme sve potrebne mjere i radnje s aspekta zaštite, brige i usmjeravanja ostvarivanja dječijih prava.

– Posebna pažnja treba biti posvećena rastu i razvoju djece, kako bi se omogućilo da postanu zaštićeni i ravnopravni članovi društva, jer na to obavezuje Konvencija UN-a o pravima djeteta – podsjećaju Ombudsmeni za ljudska prava BiH.

U nastojanju da kroz svoj rad daju puni doprinos poštovanju dječijih prava, Ombudsmeni i osoblje Odjela za praćenje prava djece poduzimaju niz aktivnosti i mjera u cilju ostvarivanja prava djece od kojih se izdvajaju istraživanja o pravima djece, edukacije u školama, kao i izrada specijalnih izvještaja i analiza.

Ukazano je na obavezu uvažavanja mišljenja djeteta u maksimalnoj mjeri i vođenja brige o najboljem interesu djeteta, saopćeno je iz institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH.

(RTVTK/FENA) D.J.

Pročitajte...