Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica od danas prva akreditovana bolnica u FBiH

Opća bolnica ”Dr. Mustafa Beganović” u Gračanici od danas je prva zvanično akreditovana bolnica u FBiH. Certifikat ovoj bolnici danas su  dodijelili predstavnici Agencije za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu. Svečanoj dodjeli prisustvovala je i delagacija Vlade TK. Resorni kantonalni ministar ističe kako je ovo značajan iskorak u zdravstvenom sistemu TK.

Općoj bolnici “Dr. Mustafa Beganović” u Gračanici dodijeljena akreditacija za kvalitet

Općoj bolnici „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici danas je dodijeljena akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj općoj bolnici u FBiH koja je ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru Opće bolnice u Gračanici dr. Almiru Sakiću dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).
„Akreditacija za nas predstavlja osiguranje pružanja kvalitetne, efektivne i efikasne zdravstvene zaštite uz ispunjenje akreditacijskih bolničkih standarda, što će afirmirati našu zdravstvenu ustanovu u ustanovu od kantonalnog značaja za pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa. Naše naredne aktivnosti bazirat će se prije svega na održivosti dostignutih standarda, te daljnjem podizanju kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa misijom i vizijom naše zdravstvene ustanove“, kazao je prilikom dodjele akreditacije dr. Almir Sakić, direktor Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici.
Proces akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Direktor AKAZ-a Ahmed Novo je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice na predanom radu na ispunjenju akreditacijskih standarda tokom ovog zahtjevnog procesa.
„Ostvarili ste vrhunski rezultat i veliko dostignuće i to je nešto na čemu zaslužujete sve čestitke. Na dobrom ste putu, i putokaz drugima u kom pravcu treba ići“, kazao je Novo dodajući da je akreditacija Opće bolnice u Gračanici, prve akreditirane opće bolnice u FBiH, jedan od brojnih pokazatelja brige za sigurnost i kvalitet u Tuzlanskom kantonu.
„Korak ste ispred kad je u pitanju dostizanje standarda sigurnosti i kvaliteta. Proteklog mjeseca prvim vanjskim ocjenama počeo je proces akreditacije Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, prvog kliničkog centra koji je sa svim klinikama ušao u taj proces i čije je Odjeljenje za ginekologiju već nositelj akreditacije „Bolnica-Prijatelj beba”. U TK je certificiran i akreditiran veliki broj zdravstvenih ustanova među kojima više od 100 timova porodične medicine u 10 domova zdravlja, certificiran je veliki broj apoteka, akreditirano pet centara za mentalno zdravlje, akreditiran JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac” i mnogi drugi” , kazao je direktor Novo.
„Certifikat predstavlja priznanje i potvrdu za postignute rezultate, ali imati ovaj prestižni certifikat je velika čast i garancija kvalitetnog rada našeg medicinskog osoblja, te vrhunske brige koju svakodnevno pružamo svim našim pacijentima. Akreditacijski program je potvrda i dokaz implementacije standarda za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite za pacijente. Sve ovo, uz izuzetne rezultate koje su naše zdravstvene ustanove, počevši od Zavoda zdravstvenog osiguranja, UKC-a Opće Bolnice u Gračanici, ostvarili tokom prošle, ali i prethodnih godina, pokazatelj je da smo svi mi u Tuzlanskom kantonu na dobrom putu“, rekao je ovom prilikom premijer Suljkanović.

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona dr. Bahrudin Hadžiefendić također je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice u Gračanici podcrtavajući kako dobivanjem akreditacije ova javna ustanova dokazuje da pruža sigurnu i kvalitetnu uslugu na jednom zavidnom nivou.
“Prva ste akreditirana opća bolnica u FBiH, i vi Gračanlije ponovo pokazujete da ste spremni prvi napraviti bitne iskorake u zdravstvu. Kada je u pitanju zdravstveni sistem u TK, uz sve objektivne nedostatke i ukupnu situaciju u BiH, možemo reći da imamo najbolji zdravstveni sistem ne samo na području FBiH, već i BiH, i to iznova dokazujemo. Bit ćemo na raspolaganju rukovodstvu i osoblju Opće bolnice i drugih zdravstvenih ustanova za sve zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja usluga za korisnike i poboljšanja uslova rada i zadovoljstva uposlenika u zdravstvenom sistemu”, kazao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić.
Kada je u pitanju Opća bolnica u Gračanici,značajno je istaknuti da je Kantonalna vlada, putem Minisatarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, započela projekat „Energetske efikasnosti“- utopljavanje bolnice čime će dodatno poboljšali uslove za pacijente. Također, realizacija Programa zapošljavanja mladih ljekara, rezultirala je prijemom 12 doktora medicine u ovu zdravstvenu ustanovu što je također pokazatelj odnosa i podrške koju Vlada pruža radu Bolnice. Opća bolnica u Gračanici je prva takva akreditirana zdravstvena ustanova u FBiH sa više od 95% ispunjenih akreditacijskih standarda.
S tim u vezi premijer Suljkanović je izjavio da je “Kvalitetna zdravstvena zaštita pravo svakog pacijenta, odnosno korisnika zdravstvene zaštite. Za razliku od certifikacije koja je obavezna, akreditacija se provodi na dobrovoljnoj osnovi, a rukovodstvo i osoblje Opće bolnice u Gračanici ovim činom su pokazali i dokazali da rade kvalitetno, i da su svoj rad spremni staviti na javnu ocjenu i ispuniti akreditacijske standarde kvaliteta”.