Opći izbori u BiH 7. oktobra, koštat će 8,5 miliona KM

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine raspisala je danas Opće izbore za 2018. godinu koji će biti održani u nedjelju, 7. oktobra.

Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić pojasnila je da su izbori raspisani za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a te kantonalne skupštine.

Birački spisak broji 3.381.963 glasača i u ovom broju sadržana su i imena 27.317 birača koji nemaju određeno entitetsko državljanstvo u Brčko distriktu BiH, a izbori će koštati 8,5 miliona KM, potvrdila je novinarima danas predsjednica CIK-a.

Najviše novca planirano je za naknadu za rad biračkih odbora 4,7 miliona KM te 1,2 miliona KM za štampanje i pakovanje glasačkih listića, a 560.000 KM namijenjeno je za poštanske usluge dostave izbornog materijala biračima izvan BiH.

– Identificirali smo 6.000 umrlih osoba na biračkom spisku, za 3.000 smo uspjeli ažurirati birački spisak. U pravilniku o Centralnom biračkom spisku uveli smo odredbu da se pored imena umrlih birača stavi oznaka čime će se priječiti da se u njihovo ime glasa – istaknula je.

Hadžiabdić je pojasnila da od sutra do 25. maja politički subjekti podnose prijave za objavu učešća na izborima, a od 10. do 19. juna teče rok za podnošenje prijava za koalicija i listi nezavisnih kandidata, dodajući da će CIK do 23. augusta objaviti sve ovjerene kandidatske liste.

Osim toga, predsjednica CIK-a kazala je da su radili na unapređenju izbornog procesa u posljednje vrijeme te su radili prečišćene verzije podzakonskih akata od kojih su tri pretrpjela izmjene, a sve to za cilj je imalo bolju kontrolu, transparentnost i ažuriranje centralnog biračkog spiska.

Dodala je da će se na izborima glasati plavom olovkom, ali da neće biti dozvoljeno prilikom prebrojavanja glasova da se na stolu nalaze plave olovke kako bi se onemogućilo dopisivanje.

Napomenula je i da će predizborna kampanja početi 7. septembra i trajat će do 6. oktobra u 07.00 sati, ali je naglasila da je novina i namjenski račun za finansiranje kampanje kako bi se izbjeglo da političke stranke koriste vlastite transakcijske račune.

Govoreći o uvjetima u kojima rade izborne komisije, naglasila je da čak 25 od ukupno 143 općinske/gradske izborne komisije nema adekvatne uvjete za rad, ali da rade i obavljaju svoj posao i sve su uglavnom popunjene.

Na pitanje o rokovima za izmjene Izbornog zakona, Hadžiabdić je kazala da BiH ulazi u izbore u nejasnim uvjetima, dodajući da ukoliko ne dođe do rješenja BiH će biti u velikom problemu, ali da ipak Parlamentarna skupština BiH do septembra može usvojiti izmjene zakona.

To iz razloga što se sjednice domova obično ne održavaju u vrijeme trajanja izborne kampanje, kaže Hadžiabdić, ukoliko se ne radi o hitnim slučajevima, ali ukoliko se ne usvoje izmjene preostaju rješenja da se problem riješi podzakonskim aktom CIK-a u vezi određivanja broja delegata.

Međutim, CIK nije zakonodavac, pojašnjava Hadžiabdić, niti ima obavezu da implementira odluku Ustavnog suda BiH u predmetu “Ljubić”.

– Ako se donosioci odluka uspiju dogovoriti o rješenju u smislu određivanja delegata Doma naroda i to daju u nadležnost CIK-u da se to usvoji kao podzakonski akt, to bi moglo biti jedno od rješenja – smatra Hadžiabdić, ali sve se mora završiti do marta 2019. godine, jer će Federacija BiH, ističe, tada biti u totalnoj blokadi jer neće biti Doma naroda te neće biti mogućnosti da se usvoji budžet.

Kako je zaključila radi se o kompleksnom pitanju jer postoje kontradiktorne norme u Izbornom zakonu i Ustavu BiH i onda bi se unutar CIK-a moralo preglasavati, a iako postoji međunarodni autoritet, predsjednica CIK-a ne vjeruje da će intervenirati jer su najavili da ne žele nametati rješenja.

Pročitajte...