Općinske pravobranioce će uskoro imenovati općinska i gradska vijeća u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je, na inicijativu Kantonalnog pravobranilaštva utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona. Cilj je bio otklanjanje nedostataka uočenih u primjeni ovog zakona, posebno kada je riječ o općinskim pravobranilaštvima. Po ovim izmjenama, općinske i gradske pravobranioce i njihove zamjenike, nakon što se zakon usvoji, imenovat će ili razriješiti dužnosti, gradska ili općinska vijeća, a ne gradonačelnik ili načelnik, kao što je to bilo u praksi do sada.

Sudeći po izmjenama i dopunama u prijedlogu Zakona o pravobranilaštvu, ukoliko prođe skupštinsku proceduru, za ugovore zaključene po postupku provedenom u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, više se neće tražiti mišljenje pravobranilaštva. Inače, ova obaveza nikad nije ni bila propisana zakonom o pravobranilaštvu ali je uprkos tome, u nekim općinama pravobranilaštvo bilo opterećeno davanjem ovih mišljenja jer su svi ti ugovori bili podvođeni pod ugovore o kupoprodaji. No, to nisu jedine novine.

  • Ono što je interesantno pomenuti da smo uvrstili odredbu da kantonalnom pravobranilaštvo u izuzetnim slučajevima može obavljati poslove pravne zaštite imovinskih interesa Federacije BiH ako ga na to ovlasti Vlada FBiH posebnom odlukom. Riječ je o slučajevima u kojima Tuzlanski kanton ima poseban interes radi ubrzanja sudskih postupaka i rješavanja istih, kazala je ministrica pravosuđa Tk, Ivana Kulić.

Dopune i izmjene Zakona o pravobranilaštvu donose i važnu izmjenu o imenovanju općinskog i gradskom pravobranioca.

  • Ovim sada izmjenama predviđenim Zakonom, općinskog pravobranioca i njegovog zamjenika ponovo imenuje općinsko vijeće i to je jedan novi kvalitet, pojasnila je Fatima Alihodžić, kantonalni pravobranilac.
  • U 2014. godini izvršene su izmjene ovog zakona i ova ovlaštenja su data načelniku. Međutim, Vlada smatra da nije opravdano da jedna osoba odlučuje o imenovanju i razrješenju pravobranioca nego je transparentnije da to radi općinsko, odnosno gradsko vijeće, pojasnila je ministrica Kulić.

Svi postupci za imenovanje gradskih i općinskih pravobranilaca, koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona i koji su još u toku, bit će obustavljeni. Ponovljeni postupci će se provesti po odredbama ovog Zakona ukoliko se usvoji u skupštinskoj proceduri.

Pročitajte...