Općinsko vijeće Kladanj danas o Budžetu za narednu godinu

Vijećnici OV Kladanj danas će razmatrati nacrt Budžeta općine Kladanj za 2018. godinu, prijedlog Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2017. Godini, Inicijativu za izmjenu Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ravni stanovi“ Kladanj, kao i Nacrt Zakona o javno privatnom partnerstvu.

Pročitajte...