Oprez prilikom konzumiranja hrane tokom ljeta!

Sa porastom temperatura zraka, postoji opasnost od trovanja hrane, naravno ukoliko se ne priprema ili skladišti na odgovarajući način. Zdravstvena ispravnost hrane predstavlja posebno područje javnozdravstvenog djelovanja kojim se nastoji zaštititi konzumente od potencijalnih rizika trovanja hranom, kao i od bolesti koje se prenose hranom. Zavod za javno zdravstvo TK u ljetnjim mjesecima intenzivira kontrolu ispravnosti hrane, naročito sladoleda.

Pročitajte...