OŠ “Pazar” : Održan “Inkluzivni sportski dan“

Studenti prve godine Edukaciojsko -rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u okviru nastavnog predmeta „Volonterizam“ u saradnji sa OŠ „Pazar“ organizovali su “Inkluzivni sportski dan“ učenika ove škole s korisnicima Centra za djecu s višestrukim smetnjama „Koraci nade“.  Cilj je bio podizanje svijesti o suzbijanju negativnih stavova vršnjaka prema djeci s teškoćama u razvoju.

Pročitajte...