OSCE organizovao obuku o primjeni državnog Zakona o zabrani diskriminacije

Misija OSCE-a u BiH organizovala je u Tuzli obuku o primjeni državnog Zakona o zabrani diskriminacije za predstavnike nevladinih organizacija i romske aktiviste. Učesnicima je ukazano na najčešće oblike diskriminacije i prezentirane su zakonske mogućnosti kako je spriječiti. Cilj obuke je jačanje kapaciteta predstavnika civilnog društva, kako bi, primjenom pravnih mehanizama mogli prepoznati i adekvatno reagovati u slučaju diskriminacije. Zakon o zabrani diskriminacije BiH odnosi se na sve oblasti života: zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, pravosuđe, upravu, stanovanje, javno informisanje, obrazovanje, nauku, sport, kulturu i privredu. Iako je dužnost svih institucija je da spriječe diskriminaciju, nje ipak ima. Može biti direktna i indirektna. „Mi smo prije par godina imali otvorene slučajeve diskriminacije, kao npr. u Zavidovićima, gdje je na jednom lokalu bilo napisano:“Zabranjen ulaz psima i ciganima“, a s druge strane ipak je više prikrivenih oblika diskriminacije i to je teško dokazati“, rekla je Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla.
Obuka o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije obuhvatala je informacije o tome šta se sve može smatrati diskriminacijom, koje institucije pružaju zaštitu, kome se može obratiti i na koji način. Jedan od načina je sudsko podnošenje tužbe. „Tužba je besplatna, pogotovo zato što je tužba zadnji korak. Postoje još neke institucije kao što je Institucija ombudsmana kojoj se možemo obratiti da nas zaštiti od diskriminacije ukoliko se radi o tome. Što se tiče tužbe, dovoljno je navesti da postoji neki osnov. Tuženi moraju dokazivati da nema diskriminacije. Nije kao kod klasične tužba gdje onaj ko tuži mora sve dokazati“,rekao je Samir Arnaut, službenik za ljudska prava u Uredu OSCE-a u Tuzli.Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH može zaprimiti podneske u vezi sa diskriminacijom. Također može informisati o pravima, predložiti medijaciju, započeti i sudjelovati u postupku u ime klijenta.

Pročitajte...