Osiguranici imaju pravo na ljekarske usluge sa i bez markice

Pacijenti koji još nisu u zdravstvenu legitimaciju aplicirali markicu za ovu godinu imali su problem prilikom traženja ljekarskih usluga u pojedinim zdravstvenim ustanovama.  Naime, uposlenici domova zdravlja su vraćali pacijente i insistirali da stave markicu iako je rok za premiju zdravstvenog osiguranja produžen do 31. juna. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kažu da svi osiguranici imaju pravo na ljekarsku uslugu, sa ili bez markice.  Ministarstvo zdravstva TK u martu je donijelo odluku da se u uslovima pandemije svim osiguranicima omoguće ljekarske usluge neovisno o tome da li su ovjerili knjižicu i aplicirali premiju osiguranja, odnosno markicu. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK obavijestili su o tome osiguranike i zdravstvene ustanove, ali informacija nije stigla do svih. U praksi je dolazilo do nesuglasica. Uposlenici pojedninih zdravstvenih ustanova su insistirali na ovjeri i markicama, čak i kada nije bilo osnova za to.   “Mi imamo saznanja da pojedine zdravstvene ustanove na području TK vraćaju osigurana lica i da im zahtijevaju ovjerenu zdravstvenu legitimaciju. Mi smo ponovo početkom ove sedmice obavijestili sve zdravstvene ustanove na području TK i pozvali na odluku ministarstva zdravstva TK. Naša obavijest je da moraju primati lica u zdravstvene ustanove da im pružaju usluge zdravstvene zaštite bez obzira da li imaju ovjerenu zdravstvenu legitimaciju i uplaćenu premiju osiguranja”, rekao je stručni saradnik za informisanje ZZOTK Riad Kurtalić.   Ljekarska usluga može biti odbijena  jedino u slučaju da osoba nikako nije osiguranik niti izdvaja za doprinose.                                                                    “Također obavijestili smo zdravstvene ustanove da moraju voditi računa da ukoliko nemaju ovjerenu zdravstvenu legitimaciju iz 2020 i ranije da takva lice vrate u Zavod kako bi se utvrdilo da li je lice osigurano ili il ne izmiruje obaveze . Samo te slučajeve će vraćati i neće im pružati usluge”, rekao je stručni saradnik za informisanje ZZOTK Riad Kurtalić. Premiju zdravstvenog osiguranja  do sada je uplatilo oko 107 000  građana TK . To je nešto više od polovine planiranog za ovu godinu.