Ostvareni značajni pomaci u oblasti zdravstvene zaštite u TK

Ministarstvo zdravstve TK je tokom 2018. godine radilo na unapređivanju zdravstvene zaštite u svih 17 javnih zdravstvenih ustanova, kao i  apotekarskih usluga. Značajni pomaci su ostvareni u oblasti rane dijagnostike i uvođenju novih procedura liječenja. Tokom 2018. godine u TK su poboljšani preventivni programi rane dijagnostike karcinoma dojke, grlića maternice i kolorektalnog karcinoma. U Univerzitetskom kliničkom centru su uvedeno je mnoštvo novih procedura liječenja. Jedino u TK se primjenjuje biološka terapija kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom. Ministarstvo zdravstva TK je u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo realizovalo redovnu vakcinaciju stanovništva protiv sezonske gripe. Jedna od značajnijih aktivnosti bila je utvrđivanje esencijalne liste lijekova čije troškove snosi Zavod zdravstvenog osiguranja.„Prvi smo u FBiH donijeli i primijenili esencijalnu listu lijekova. Proširena je sa dodatnih 100 lijekova,  odabranih u skladu sa mogućnostima na osnovu iskazanih potreba i zahtjeva ljekara i predstavnika udruženja oboljelih osoba. Ova lista je bila  najveća u FBiH“, rekao je  ministar zdravstva TK   Bato Hadžiefendić.Također je donesena jedinstvena lista ortopedskih i drugih pomagala.  Osim toga, u TK su obezbijeđeni posebni programi hrane za djecu i bezglutensko brašno za oboljele od celijakije. Prvi pokušaj medicinski potpomognute oplodnje je sufinansiran sa oko 3000 KM, a drugi pokušaj sa 2000 KM.  U saradnji sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije, kao i svih zapsolenih u zdravstvu, završeno je usklađivanje kolektivnih ugovora. „Dakle, doneseni su vrlo kvalitetni koji su uveliko poboljšali standard svih uposlenih u zdravstvu i doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i tehničara i ostalih uposlenih u zdravstvenom sistemu, dodao je Hadžiefendić. U novu opremu u UKC Tuzla uloženo je 8 miliona KM. Dio, u iznosu od 3 miliona 300 hiljade maraka sufinansirala je Vlada TK. Opremljena je angiosala na Klinici za invazivnu kardiologiju. Zamijenjeni su aparati za anesteziju i reanimaciju . Obezbijeđeni su inkubatori i  topli stolovi na Klinici za pedijatriju itd.Ovi pomaci ostvareni u oblasti zdravstva u TK rezultirali su akreditiranjem Kliničkog centra Tuzla, kao i Opće bolnice Gračanica. UKC Tuzla je prvi akreditovani klinički centar u FBiH, što predstavlja ogromno priznanje za kvalitet usluga. Pravo na zdravstvene usluge u TK imali su i povratnici u RS.  Finansijski plan Ministarstva zdravstva TK za 2019. godinu je usvojen, tako da sve zdravstvene ustanove rade sa usvojenim budžetom. Informatizacija, odnosno uvođenje tzv. elektronske knjižice započeta u 2018. g. biće nastavljena i u ovoj godini.

Pročitajte...