Otvaranje CT I RTG kabineta u Općoj bolnici „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica

Delegacija Vlade TK na čelu sa premijerom Jakubom Suljakonovićem prisustvovat će današnjem svečanom puštanju u rad CT i RTG kabineta u  Općoj bolnici „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica .Obzirom da su u toku i radovi na implementaciji projekta toplifikacije i utopljavanjapomenute bolnice, biće govora i o doprinosu Vlade TK u radu Opće bolnice u Gračanici. Premijer i članovi Vlade posjetit će i Policijsku upravu Gračanica, gdje su takođe u toku radovi na implementcaiji projekta utopljavanja i toplifikacije objekta.