Otvoren javni poziv za jačanje kapaciteta za samostalan život mladih osoba sa invaliditetom

Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla objavilo je poziv za mlade osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“. U naredne tri godine biće organizovane radionice u cilju razvijanja ličnih i poslovnih vještina što će im pomoći u ostvarivanju prava, a imaće i brojne druge aktivnosti. Mogu se prijaviti sve osobe sa invaliditetom između 18 i 36 godina sa područja Tuzlanskog kantona. Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla daje podršku mladima u procesu osamostaljivanja, odnosno manjeg oslanjanja na roditelje. U saradnji sa Centrom za samostalan život „Stil“ iz Štokholma, u okviru programa „My right u BiH“ 2015. godine su pokrenuli projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“, koji je obuhvatio  grupu od 15 mladih osoba. Sudjelovanjem u radionicama o svojim pravima i načinima kako da ih ostvare stekli su samopouzdanje i ostvarili ogromne pomake. „Na početku rada sa tom grupom od 15 mladih, troje njih nije imalo čak ni završenu školu. Mi smo pokrenuli zagovaračku inicijativu da omogućimo da se školuju. Sad su oni pošli prvi put sa svojih 20 i nešto godina u školu. To je recimo jedan od fenomenalnih rezultata tog projekta. Za neke to značilo upisivanje fakulteta, za neke prvo zaposlenje, za neke jednostavno veći stepen samostalnosti u svakodnevnom životu i odlučivanju na koji način voditi život“, rekla je Sandra Marković,iz Udruženja građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.  S obzirom na dobre rezultate prve faze projekta, ponovo je otvoren javni poziv za novu grupu od 15 mladih osoba sa invaliditetom. Cilj je ojačati što više osoba sa invaliditetom.  „Program rada sa osobama sa invaliditetom se sastojao iz nekoliko komponenti. Jedna od komponenti su bili treninzi za jačanje vještina, ličnih kapaciteta i jačanje poslovnih vještina, pa su mladi pored toga što su jačali samopouzdanje učili kako komunicirati sa poslodavcima , zastupati svoja prava koja imaju kao osobe sa invaliditetom, učili upoznati svoj aprava i naše zakonodavstvo. Prošli su set treninga i imali priliku da rade u organizacijama osoba sa invaliditetom 3 mjeseca“, dodala je Sandra Marković.  Osim toga, učesnici projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ će putovati i razmjenjivati iskustva sa članovima drugih udruženja. Biće uključeni i roditelji. Za njih se organizuju posebni treninzi. Zainteresovani se mogu prijaviti u prostorijama  Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“. Poziv je otvoren do 15. novembra. Dodatne informacije se nalaze na internet stranici ovog udruženja.