Otvoren konkurs za zapošljavanje doktora medicine i stomatologije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK u petak je objavio javni poziv zdravstvenim ustanovama za zapošljavanje doktora medicine i stomatologije, sa evidencije nezaposlenih.  Rok za prijavu ističe 30. juna. „Zavod zdravstvenog osiguranja TK raspisao je  javni poziv na koji se trebaju prijaviti javne zdravstvene ustanove pa i privatne ukoliko žele. Sve ustanove koje se budu prijavljivale i tražile ovaj kadar su dužne po novoj izmjeni zakona o radu raspisati javni poziv odnosno konkurs za prijem ovih zdravstvenih stručnjaka“, rekao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsad Hodžić  je dodao: „Prilikom zapošljavanja, javne zdravstvene ustanove će morati voditi računa o primjeni zakona o radu odnosno moraće raspisivati javne pozive za prijem određenog broja, ukoliko apliciraju, koje doktore hoće da zaposle u javnoj zdravstvenoj ustanovi moraju poštovati Zakon o radu dok kod privatnih to nije slučaj oZbirom da privatna zdravstvena ustanova nema obavezu raspisivanja javnog poziva“.                           Ovo je nastavak projekta zapošljavanja kojeg već tri godine realizuju Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva TK. „U prethodnom periodu zaposleno je 137 doktora medicine i stomatologije putem ovog projekta, a za 2019. godinu plan je novih 75 doktora i stomatologije“, rekao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić. Za zapošljavanje 75 ljekara u TK u ovoj godini obezbijeđeno je gotovo milion i po maraka. Zdravstvene ustanove trebaju aplicirati najdalje do 30. juna.