OV Čelić usvojilo Prijedlog Budžeta za 2018. godinu

Budžet Opštine Čelić za 2017. godinu izmijenjen je na nekoliko ekonomskih kodova tako da prihodi od poreza na promet nepokretnosti od pravnih lica umjesto 33 000, iznose gotovo 36 000 KM, a primljeni grantovi od Federacije umjesto 179 000 iznose gotovo 196 000. Opštinsko vijeće Čelić usvojilo je prijedlog Budžeta opštine Čelić za 2018. godinu, u iznosu od oko 2 306 000 KM. Za isplate roditeljima trećeg djeteta iz Budžeta Opštine Čelić u narednoj namijenjeno je 20 000 maraka, kao subvencije u zapošljavanju izdvojeno je 35 000, dok je za podršku i promociju obrta izdvojeno 5 000.”S obzirom na to da je privredni subjekt „Berina-Shoes“ u pismu Namjere iskazao interes za zapošljavanje radnika, ulaganje i pokretanje proizvodnje na području opštine Čelić, općinski načelnik je zaključio petogodišnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora i zemljišta u poslovnoj zoni Brnjik, na što je opštinsko vijeće naknadno dalo saglasnost”, rekao je Mujo Jusić, predsjedavajući OV Čelić.Stupanjem na snagu Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu prestala je važiti podjela na rukovodeće i ostale državne službenike i uvedeni su novi nazivi za službenike, pa je OV Čelić u skladu sa tim novinama utvrdilo platne razrede i koeficijente za plaće nosilaca funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika u opštini Čelić.

Pročitajte...