OV Čelić: Usvojen Budžet za 2019. godinu

U Čeliću je održana sjednica Općinskog Vijeća.Većinom glasova, između ostalog je usvojen prijedlog budžeta Općine za 2019. godinu kao i odluka o nejgovom izvršenju.Budžet je u odnosu na prošlogodišnji veći za oko 20 000 KM. Predsjedavajući vijeća smatra da je u pitanju realan budžet koji će dobrim dijelom biti usmjeren u razvoj općine.”Bez obzira na skromnost budžeta ove lokalne zajednice mi nastojimo svake godine da uvrstimo novitete kako bi se pomoglo građanima općine Čelić. Od prije par godina imamo određena sredstva za učenike,nezaposlene majke porodilje,subvencije i pomoć studentima.Uvrstili smoi jednu novu stavku.To je podsticaj i pomoć novoformiranim privrednim subjektima na području naše lokalne zajednice”,navodi predsjedavajući OV Čelić,Mujo Jusić.
Nisu izostavljena ni izdvajanja za razvoj kulture,sporta,održavanje puteva i infrastrukturne projekte.Posebnih primjedbi na rad vijeća u prošloj godini nije bilo.Usvojen je i program rada za 2019. godinu koji će se bazirati na zakonima i poslovniku OV,navodi predsjedavajući Jusić.Usvojeni su i prijedlozi odluka o razrješenju starog i imenovanju novog člana Općinske izborne komisije.Podršku vijećnika je dobio i prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene metra kvadratnog korisne stambene površine. Ona ostaje na prošlogodišnjem nivou i iznosi 650 KM po metru kvadratnom.Bilo je i nekoliko vijećnićkih inicijativa.Jedna od njih odnosi se na provjeru diploma u općinskim organima uprave i javnim ustanovama u općini Čelić.